ερισθενέτης

ἐρισθενέτης, ὁ (Μ)
ο ερισθενής.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ερι- (επιτ. μόριο) + *σθενέ-της (< σθένος) αντί ερισθενής, πιθ. κατ’ επίδραση τού εριβρεμέτης].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.